Activity Closed

Helicopter Night Cruising in Tokyo! - Hosted By

ยังไม่ได้รีวิว
0
เพิ่มรีวิว Viewed - 2150
Hilights
  • Explore the night sky of Tokyo in a private helicopter.
  • See Odaiba, the Rainbow Bridge, the city of Ginza and Tokyo from a different angle.
  • Look for famous landmarks, such as the Tokyo Tower and Skytree.

How would you like to fly through the night sky of Tokyo in your very own private helicopter?

Tokyo has one of the most beautiful night views in the world, with many landmarks that you will find during your flight. Spot the Tokyo Tower, Tokyo Skytree, the Ferris wheel at Odaiba, and the Rainbow Bridge all lit up in beautiful colors.

This ride is completely private, and is perfect for romantic dates. Take your precious partner for a flight, and it will be the most memorable moment during your stay in Tokyo.

You can choose from the following breathtaking courses:

Night Cruising: Odaiba, Rainbow Bridge, Ginza, and Tokyo Station.

Prestige Course (night): Odaiba, Rainbow Bridge, Tokyo Tower, Roppongi, Shibuya, Shinjuku, Tokyo Dome, Ueno, Asakusa, and Tokyo Station.

Skytree Course (day): Odaiba, Rainbow Bridge, Tokyo Tower, Tokyo Midtown, Tokyo Dome, Ueno Park, Tokyo Skytree, Ryogoku.

Happy Anniversary Plan (day or night): Helicopter port, Rainbow Bridge, Tokyo Tower, Akasaka, Shinjuku, Tokyo Dome, Akihabara, Asakusa, Marunouchi, Shibaura.

Mt. Fuji Panorama View (day): Helicopter port, Tokyo Tower, Kamakura, Enoshima, Hakone Ashinoko, Shinjuku, Tokyo Skytree.

All listed durations include 5 minutes scheduled for embarking/disembarking the helicopter.

※The last departure time for Night Cruising: 20:00 (Meeting Time: 19:40)

※The last departure time for Prestige Course: 19:50 (Meeting Time: 19:30)

——————————————————————-

※Important information below※

Please read before you reserve this activity.

1. Advanced reservation is required for all the bookings. Reservation will be accepted three months in prior from minimum two participants.

2. Reservation can be made every day except during the technical maintenance period.

3. Business hours: day time 13:00 – sunset / night time sunset – 20:30 The activity must be finished before 20:30 under the regulation of Tokyo Heliport. Therefore, no reservation can be made after 20:30.

4. Minimum two participants and maximum three participants with additional cost can be accepted under normal reservation. Contact us if you wish to make reservation for group of more than three people.

5. The tour may be unexpectedly cancelled depending on the weather condition, technical condition, regulation by the agencies. In this case, we will not be responsible for any damaged occurred.

6. We are not responsible for any damaged occurred on option products such as DVD, flowers, and others. These additional options are non-refundable.

7. Contact Voyagin if you would like to check the flight condition on the day of your reservation.

8. If you wish to increase the number of the participants, please contact us before 13:00 on the day of your reservation the latest. The difference in the price must be paid at the venue.

9. The total weight of the passengers must not exceed 250 kg. Maximum weight for a single participant is 130 kg / person (including clothes and shoes). The maximum weight accepted per participant is 130 kg even if the total weight would not exceed 250 kg. Please inform us about your total weight prior to the activity if your group has more than two people.

10. Early bird discount cannot be applied after the reservation is made. Please make sure to check the availability of the discount before you make a reservation.

11. The reservation time and duration of the flight may be adjusted depending on the weather and air traffic condition on the day of your reservation.

12. This flight tour is tailored for leisure purpose and not for aviation photography.

ประเภทสินค้า

Helicopter Night Cruising in Tokyo (Min. 2 Participants)

¥ 23,900

* This price is for adult per time.

Included
Private flight from 2 to 3 adults – flight time about 12 minutes, can vary slightly depending on weather conditions. The course is Odaiba, Rainbow Bridge, Ginza, and Tokyo Station. This is a nighttime tour.
 
Duration
17 minutes

Prestige Course (Min. 2 Participants)

¥ 32,000

* This price is for adult per time.

Included
Private flight from 2 to 3 adults – flight time is about 18 minutes, but it may vary slightly depending on weather conditions. This flight is 5 min longer than the normal course. The course is Odaiba, Rainbow Bridge, Tokyo Tower, Roppongi, Shibuya, Shinjuku, Tokyo Dome, Ueno, Asakusa, Tokyo Station. This is a nighttime tour.
 
Duration
23 minutes

Mt. Fuji Panorama View Cruising (Min. 2 Participants)

¥ 198,950

* This price is for adult per time.

Included
Private flight for 2 to 3 adults — flight time is about 85 minutes, but it may vary slightly depending on weather conditions. The course is: helicopter port, Tokyo Tower, Kamakura, Enoshima, Hakone Ashinoko, Shinjuku, Tokyo Skytree. This is a daytime tour.
 
Duration
1.5 hours

บริการตัวแทนในการทำการจอง

ในการสมัครบริการตัวแทนในการทำการจอง กรุณาล็อกอินหรือลงทะเบียนสมาชิก


■ ขั้นตอนตั้งแต่การจองบริการไปจนถึงการใช้บริการ ■ ร้านอาหารนี้ชำระเงินล่วงหน้า ร้านอาหารนี้ชำระเงินล่วงหน้า
ข้อมูลสำคัญ

-In case of your flight's cancellation due to bad weather (heavy rain, typhoon etc), we will contact you a couple of hours prior to your flight departure time. You may choose to receive a full refund or reschedule to another date for free.

-You can put your baggage in a locker before you get on. Please enquire if you are 4 people. The total weight of the passengers must not exceed 250 kg. Max weight of 1 participant : 130 kg / person (including clothes and shoes). Note: Even if the total weight does not exceed 250 kg, the maximum weight accepted for one participant is 130 kg.

นโยบายการยกเลิก

Non-refundable after your booking is confirmed

เพิ่มรีวิวและอัตรา

ในการเพิ่มความเห็นกรุณา ล็อกอินหรือลงทะเบียนสมาชิก


Claim listing: Helicopter Night Cruising in Tokyo!

เงื่อนไขโรงแรม และ เรียวกังที่ชำระเงินล่วงหน้า

[เงื่อนไขโรงแรม และ เรียวกังที่ชำระเงินล่วงหน้า]

*** สำคัญ *** โปรดอ่านก่อนจอง

 

・เงินค่ารายการบริการและค่าธรรมเนียมการจองทางทีมของHiSoJapan จะขอเรียกเก็บจากลูกค้า หลังจากยืนยันการจองตามความต้องการของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว การชำระเงินสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตหรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร)

・หลังตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้าแล้ว ทางทีมของ HiSoJapan จะยืนยันการจองที่โรงแรม จากนั้นจะส่งใบรับรองการจองให้กับลูกค้าผ่านทาง E-mail

・สำหรับการจองโรงแรม สามารถทำการจองล่วงหน้าได้ 12 เดือนเท่านั้น

・เพียงการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มนี้ การจองโรงแรมจะยังไม่ได้รับการยืนยัน จำเป็นต้องรอคำตอบจากทางทีมของ HiSoJapan ว่าวันที่ลูกค้าต้องการนั้นว่างหรือไม่

・ในกรณีที่ใช้บริการที่ร้านอาหารนอกเหนือจากรายการบริการที่ได้ชำระผ่านเว็บไซต์นี้ ขอให้ลูกค้าชำระเงิน โดยตรงกับทางร้าน

・นโยบายการยกเลิกหลังจากยืนยันการจองมีดังต่อไปนี้

[นโยบายการยกเลิก]

โปรดทราบเนื่องจากค่าธรรมเนียมการจอง 1,500 บาท ไม่สามารถคืนเงินได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางเราจะคืนเงินให้โดยอ้างอิงตามค่าปรับการยกเลิกตามด้านล่างนี้

  • 13 วัน ล่วงหน้านับจากวันที่ยืนยันการจองเรียบร้อย: ค่าปรับ 15% ของยอดรวมทั้งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจอง (1,500 บาท)
  • 14 วัน ถึง 8 วัน ล่วงหน้าก่อนวันจอง : ค่าปรับ 70% ของยอดรวมทั้งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจอง (1,500 บาท)
  • 7 วัน ถึง 3 วันล่วงหน้าก่อนวันจอง : ค่าปรับ 80% ของยอดรวมทั้งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจอง (1,500 บาท)
  • 48 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนวันจอง : ค่าปรับ 100% ของยอดรวมทั้งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจอง (1,500 บาท)

・ ราคาบริการอาจแตกต่างจากราคาที่แจ้งล่วงหน้าหรือมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ

​ตัวแทนจองสิ่งอำนวยความสะดวก
- ​ตัวแทนจองร้านอาหาร หรือการบริการที่ญี่ปุ่น - คุณสามารถแชทกับเรา เพื่อให้เราช่วยจอง ร้านอาหาร หรือการบริการที่ญี่ปุ่น (ยกเว้นโรงแรม และ เรียวกัง) ร้านอาหารที่ดำเนินการโดยส่วนบุคคลในญี่ปุ่นนั้นส่วนใหญ่การจองจะรองรับเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น ทาง hisojapan จะเป็นตัวแทนทำการจองร้านอาหารหรือการบริการที่ญี่ปุ่นเหล่านั้น (ตอนที่การจองสำเร็จจะมีค่าดำเนินการจอง 1,500 บาทต่อครั้ง)
*ส่วนลด 300 บาทต่อคน สำหรับการจองในครั้งแรก วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562

Reply to Message

– Hisojapanの予約が出来る施設には次の2つの予約方法があります –
(どちらの方法になるかは、施設によります)

1:現地払いの施設 (ชำระค่าธรรมเนียมการจอง 1,500 บาทล่วงหน้า)

のマークのある施設は、予約のみをHisoJapanが代行します。
希望の日に空きがあることを確認したら、HisoJapanに予約代行手数料500バーツを支払います。
その後、HisoJapanが施設に予約の確定を行い、お客様は利用したサービスの代金をその施設直接支払います。

2:事前払いの施設

のマークのある施設は、HIsoJapanにサービス利用料金を払います。
希望の日にちに空きがあることを確認したら、HIsoJapanにその料金をクレジットカードか銀行振り込みで支払います。
お客様は施設にサービス料金を払う必要はありません(お客様自身でお店で追加利用したサービスは除く)。

Sign In HiSoJapan.com – ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
or

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password