Activity Closed

Tokyo and Yokohama Night Helicopter Cruising - Hosted By

ยังไม่ได้รีวิว
0
เพิ่มรีวิว Viewed - 2098
Hilights
  • Fly above Tokyo and Yokohama in a luxurious helicopter
  • Admire the stunning night views of Tokyo and Yokohama
  • Choose from 15, 33 or 40 minutes of flight time

Have you always wanted to see a bird’s eye view of two bustling metropolia? This is your chance!

Experience a helicopter ride like no other and get the best night views of Tokyo and Yokohama from above.

Seated in a helicopter complete with large windows, you’ll be taking off from West Yokohama Heliport and fly over Yokohama, Tokyo Tower, Tokyo Skytree and then back to West Yokohama Heliport.

Tokyo, Japan’s capital, is a blend of neon-lit sky scrappers and traditional temples. See the symbol of two structures that have been symbols of Tokyo, Tokyo Tower and Tokyo Skytree from above.

Yokohama, in Kanagawa Prefecture, is Japan’s second largest city by population. See the dazzling lights of Minato Mirai at night.

Choose from 15, 33 or 40 minutes of flight time.

The 600-meter panorama view is a new style of sightseeing. With a tour narration included, there’s no better way to enjoy the dramatic Yokohama-Tokyo skyline.


Meeting place: West Yokohama Heliport (in the Sunny Sports Club)
Address: Imaicho, Hodogaya-ku, Yokohama, Kanagawa Prefecture 240-0035

Access:
– 5 minutes by taxi from Higashi-Totsuka Station on the JR Shonan-Shinjuku Line
– 8 minutes by train from Higashi-Totsuka Station, two stations from Yokohama Station

ประเภทสินค้า

Yokohama Night Helicopter Cruising

¥ 42,500

* This price is for adult per time.

Included
– Sightseeing flight (15 minutes) – Flight insurance – Gratuities – Tax – Heliport fee
 
Not included
– Food and drinks – Transportation to the heliport
 
Duration
15 minutes

Tokyo Night Helicopter Cruising from Yokohama

¥ 62,500

* This price is for adult per time.

Included
– Sightseeing flight (33 minutes) – Flight insurance – Gratuities – Tax – Heliport fee
 
Not included
– Food and drinks – Transportation to the heliport
 
Duration
33 minutes

Tokyo and Yokohama Night Helicopter Cruising

¥ 75,000

* This price is for adult per time.

Included
– Sightseeing flight (40 minutes) – Flight insurance – Gratuities – Tax – Heliport fee
 
Not included
– Food and drinks – Transportation to the heliport
 
Duration
40 minutes

บริการตัวแทนในการทำการจอง

ในการสมัครบริการตัวแทนในการทำการจอง กรุณาล็อกอินหรือลงทะเบียนสมาชิก


■ ขั้นตอนตั้งแต่การจองบริการไปจนถึงการใช้บริการ ■ ร้านอาหารนี้ชำระเงินล่วงหน้า ร้านอาหารนี้ชำระเงินล่วงหน้า
ข้อมูลสำคัญ

- The flight may be cancelled, or the flight course may change depending on weather conditions
- If the tour is cancelled due to inclement weather, specific problems with the aircraft or other disturbances to flight operations, you may ask for a refund or change to an alternative date
- The host will inform you if your flight is cancelled. For morning flights, you will be notified before 16:00 the day before; for evening flights, two hours before
- In some cases, even if you have arrived at the heliport, there is a possibility that your flight will cancelled due to weather and mechanical reasons
- Please note that the helicopter will not depart from Tokyo. It will depart from West Yokohama Heliport
- Please arrive at West Yokohama Heliport at least 30 minutes before your reservation time. If you are late, you may not be able to board

นโยบายการยกเลิก

Free Cancellation, up to 1 Week Prior

เพิ่มรีวิวและอัตรา

ในการเพิ่มความเห็นกรุณา ล็อกอินหรือลงทะเบียนสมาชิก


Claim listing: Tokyo and Yokohama Night Helicopter Cruising

เงื่อนไขโรงแรม และ เรียวกังที่ชำระเงินล่วงหน้า

[เงื่อนไขโรงแรม และ เรียวกังที่ชำระเงินล่วงหน้า]

*** สำคัญ *** โปรดอ่านก่อนจอง

 

・เงินค่ารายการบริการและค่าธรรมเนียมการจองทางทีมของHiSoJapan จะขอเรียกเก็บจากลูกค้า หลังจากยืนยันการจองตามความต้องการของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว การชำระเงินสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตหรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร)

・หลังตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้าแล้ว ทางทีมของ HiSoJapan จะยืนยันการจองที่โรงแรม จากนั้นจะส่งใบรับรองการจองให้กับลูกค้าผ่านทาง E-mail

・สำหรับการจองโรงแรม สามารถทำการจองล่วงหน้าได้ 12 เดือนเท่านั้น

・เพียงการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มนี้ การจองโรงแรมจะยังไม่ได้รับการยืนยัน จำเป็นต้องรอคำตอบจากทางทีมของ HiSoJapan ว่าวันที่ลูกค้าต้องการนั้นว่างหรือไม่

・ในกรณีที่ใช้บริการที่ร้านอาหารนอกเหนือจากรายการบริการที่ได้ชำระผ่านเว็บไซต์นี้ ขอให้ลูกค้าชำระเงิน โดยตรงกับทางร้าน

・นโยบายการยกเลิกหลังจากยืนยันการจองมีดังต่อไปนี้

[นโยบายการยกเลิก]

โปรดทราบเนื่องจากค่าธรรมเนียมการจอง 1,500 บาท ไม่สามารถคืนเงินได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางเราจะคืนเงินให้โดยอ้างอิงตามค่าปรับการยกเลิกตามด้านล่างนี้

  • 13 วัน ล่วงหน้านับจากวันที่ยืนยันการจองเรียบร้อย: ค่าปรับ 15% ของยอดรวมทั้งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจอง (1,500 บาท)
  • 14 วัน ถึง 8 วัน ล่วงหน้าก่อนวันจอง : ค่าปรับ 70% ของยอดรวมทั้งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจอง (1,500 บาท)
  • 7 วัน ถึง 3 วันล่วงหน้าก่อนวันจอง : ค่าปรับ 80% ของยอดรวมทั้งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจอง (1,500 บาท)
  • 48 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนวันจอง : ค่าปรับ 100% ของยอดรวมทั้งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจอง (1,500 บาท)

・ ราคาบริการอาจแตกต่างจากราคาที่แจ้งล่วงหน้าหรือมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ

​ตัวแทนจองสิ่งอำนวยความสะดวก
- ​ตัวแทนจองร้านอาหาร หรือการบริการที่ญี่ปุ่น - คุณสามารถแชทกับเรา เพื่อให้เราช่วยจอง ร้านอาหาร หรือการบริการที่ญี่ปุ่น (ยกเว้นโรงแรม และ เรียวกัง) ร้านอาหารที่ดำเนินการโดยส่วนบุคคลในญี่ปุ่นนั้นส่วนใหญ่การจองจะรองรับเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น ทาง hisojapan จะเป็นตัวแทนทำการจองร้านอาหารหรือการบริการที่ญี่ปุ่นเหล่านั้น (ตอนที่การจองสำเร็จจะมีค่าดำเนินการจอง 1,500 บาทต่อครั้ง)
*ส่วนลด 300 บาทต่อคน สำหรับการจองในครั้งแรก วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562

Reply to Message

– Hisojapanの予約が出来る施設には次の2つの予約方法があります –
(どちらの方法になるかは、施設によります)

1:現地払いの施設 (ชำระค่าธรรมเนียมการจอง 1,500 บาทล่วงหน้า)

のマークのある施設は、予約のみをHisoJapanが代行します。
希望の日に空きがあることを確認したら、HisoJapanに予約代行手数料500バーツを支払います。
その後、HisoJapanが施設に予約の確定を行い、お客様は利用したサービスの代金をその施設直接支払います。

2:事前払いの施設

のマークのある施設は、HIsoJapanにサービス利用料金を払います。
希望の日にちに空きがあることを確認したら、HIsoJapanにその料金をクレジットカードか銀行振り込みで支払います。
お客様は施設にサービス料金を払う必要はありません(お客様自身でお店で追加利用したサービスは除く)。

Sign In HiSoJapan.com – ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
or

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password