Activity Closed

Tokyo sky cruising: Premium Helicopter tour (Mt.Fuji) - Hosted By

ยังไม่ได้รีวิว
0
เพิ่มรีวิว Viewed - 2238
Hilights
  • Fly above Tokyo and near Mt.Fuji like a rock star in a luxurious helicopter
  • Achievements of safety and security.
  • Admire the views of Rainbow bridge, Odaiba, Yokohama, Mt.Fuji. etc.
  • Let's search for a new charm of Japan with luxury flights that are over an hour.
  • This tour does not promise you to see Mt. Fuji. If it is cloudy and you cannot see Mt. Fuji, change the course. Any difference that occurs will be refunded. Even if you couldn't see Mt. Fuji, accommodation and transportation costs will not be refunded to you.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
< In case of bad weather >
It will be changed to
Helicopter cruising Tokyo (flight time: 70 minutes).
We will refund the difference that occurred.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

What to Expect
Experience the best views of Tokyo from inside a helicopter with large windows. Taking off from Tokyo Heliport, you’ll fly over Rainbow Bridge, Odaiba, Mt.Fuji, and then back to Tokyo Heliport.

The 600 meter panorama view is a new style of sightseeing. With tour narration there’s no better way to enjoy the dramatic Tokyo skyline. Heliport fees are included.

What’s Included
・Sightseeing flight
・Flight insurance
・Gratuities

Know Before You Go
* The flight may be cancelled due to bad weather.
* The flight course may be changed due to weather.
* Tax and insurance are included in the price.
* Possible reservation time: 10:00 – 16:00
* Please come to Tokyo Heliport at least 30 minutes before your reservation time. If you are late, you may not be able to board the helicopter.

• If the tour can’t be conducted due to inclement weather, specific problems with the aircraft, other disturbances to flight operations or flight cancellation, you may ask for a refund or change to an alternative date

• You will be informed by the host if your flight is cancelled due to the above. For morning flights, you will be notified before 16:00 the day before; for evening flights, two hours before. In some cases, even if you have arrived at heliport, there remains a possibility that your flight will cancelled due to above reasons. We apologize sincerely in advance for this.

 

■Meeting Point

Tokyo Heliport. Let the supplier know all passengers’ name, weight and which hotel you plan to stay at. Please be at the departure point at least 30 minutes before departure time.

Nearest Station Shin-Kiba Station ・ JR Keiyo Line ・ Tokyo Metro Yurakucho Line ・ Rinkai Line Exit By taxi or bus 5 minutes “Tokyo Heliport Mae”.

ประเภทสินค้า

Helicopter cruising Tokyo to Mt.Fuji and back

¥ 95,000

* This price is for adult per time.

Included
・Sightseeing flight ・Flight insurance ・Gratuities
 
Duration
2 hours

บริการตัวแทนในการทำการจอง

ในการสมัครบริการตัวแทนในการทำการจอง กรุณาล็อกอินหรือลงทะเบียนสมาชิก


■ ขั้นตอนตั้งแต่การจองบริการไปจนถึงการใช้บริการ ■ ร้านอาหารนี้ชำระเงินล่วงหน้า ร้านอาหารนี้ชำระเงินล่วงหน้า
ข้อมูลสำคัญ

Know Before You Go
* The flight may be cancelled due to bad weather.
* The flight course may be changed due to weather.
* Tax and insurance are included in the price.
* Possible reservation time: 10:00 – 16:00
* Please come to Tokyo Heliport at least 30 minutes before your reservation time. If you are late, you may not be able to board the helicopter.

นโยบายการยกเลิก

Free Cancellation, up to 1 Week Prior

เพิ่มรีวิวและอัตรา

ในการเพิ่มความเห็นกรุณา ล็อกอินหรือลงทะเบียนสมาชิก


Claim listing: Tokyo sky cruising: Premium Helicopter tour (Mt.Fuji)

เงื่อนไขโรงแรม และ เรียวกังที่ชำระเงินล่วงหน้า

[เงื่อนไขโรงแรม และ เรียวกังที่ชำระเงินล่วงหน้า]

*** สำคัญ *** โปรดอ่านก่อนจอง

 

・เงินค่ารายการบริการและค่าธรรมเนียมการจองทางทีมของHiSoJapan จะขอเรียกเก็บจากลูกค้า หลังจากยืนยันการจองตามความต้องการของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว การชำระเงินสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตหรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร)

・หลังตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้าแล้ว ทางทีมของ HiSoJapan จะยืนยันการจองที่โรงแรม จากนั้นจะส่งใบรับรองการจองให้กับลูกค้าผ่านทาง E-mail

・สำหรับการจองโรงแรม สามารถทำการจองล่วงหน้าได้ 12 เดือนเท่านั้น

・เพียงการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มนี้ การจองโรงแรมจะยังไม่ได้รับการยืนยัน จำเป็นต้องรอคำตอบจากทางทีมของ HiSoJapan ว่าวันที่ลูกค้าต้องการนั้นว่างหรือไม่

・ในกรณีที่ใช้บริการที่ร้านอาหารนอกเหนือจากรายการบริการที่ได้ชำระผ่านเว็บไซต์นี้ ขอให้ลูกค้าชำระเงิน โดยตรงกับทางร้าน

・นโยบายการยกเลิกหลังจากยืนยันการจองมีดังต่อไปนี้

[นโยบายการยกเลิก]

โปรดทราบเนื่องจากค่าธรรมเนียมการจอง 1,500 บาท ไม่สามารถคืนเงินได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางเราจะคืนเงินให้โดยอ้างอิงตามค่าปรับการยกเลิกตามด้านล่างนี้

  • 13 วัน ล่วงหน้านับจากวันที่ยืนยันการจองเรียบร้อย: ค่าปรับ 15% ของยอดรวมทั้งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจอง (1,500 บาท)
  • 14 วัน ถึง 8 วัน ล่วงหน้าก่อนวันจอง : ค่าปรับ 70% ของยอดรวมทั้งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจอง (1,500 บาท)
  • 7 วัน ถึง 3 วันล่วงหน้าก่อนวันจอง : ค่าปรับ 80% ของยอดรวมทั้งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจอง (1,500 บาท)
  • 48 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนวันจอง : ค่าปรับ 100% ของยอดรวมทั้งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจอง (1,500 บาท)

・ ราคาบริการอาจแตกต่างจากราคาที่แจ้งล่วงหน้าหรือมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ

​ตัวแทนจองสิ่งอำนวยความสะดวก

- ​ตัวแทนจองร้านอาหาร หรือการบริการที่ญี่ปุ่น -
คุณสามารถแชทกับเรา เพื่อให้เราช่วยจอง ร้านอาหาร หรือการบริการที่ญี่ปุ่น (ยกเว้นโรงแรม และ เรียวกัง)

ร้านอาหารที่ดำเนินการโดยส่วนบุคคลในญี่ปุ่นนั้นส่วนใหญ่การจองจะรองรับเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น ทาง hisojapan จะเป็นตัวแทนทำการจองร้านอาหารหรือการบริการที่ญี่ปุ่นเหล่านั้น (ตอนที่การจองสำเร็จจะมีค่าดำเนินการจอง 1,500 บาทต่อครั้ง)


*ส่วนลด 300 บาทต่อคน สำหรับการจองในครั้งแรก วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562

Reply to Message

– Hisojapanの予約が出来る施設には次の2つの予約方法があります –
(どちらの方法になるかは、施設によります)

1:現地払いの施設 (ชำระค่าธรรมเนียมการจอง 1,500 บาทล่วงหน้า)

のマークのある施設は、予約のみをHisoJapanが代行します。
希望の日に空きがあることを確認したら、HisoJapanに予約代行手数料500バーツを支払います。
その後、HisoJapanが施設に予約の確定を行い、お客様は利用したサービスの代金をその施設直接支払います。

2:事前払いの施設

のマークのある施設は、HIsoJapanにサービス利用料金を払います。
希望の日にちに空きがあることを確認したら、HIsoJapanにその料金をクレジットカードか銀行振り込みで支払います。
お客様は施設にサービス料金を払う必要はありません(お客様自身でお店で追加利用したサービスは除く)。

Sign In HiSoJapan.com – ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
or

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password