ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลแคมเปญลงทะเบียนสมาชิกลุ้นรับบัตรสตาร์บัคส์ 100 บาท

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลแคมเปญลงทะเบียนสมาชิกลุ้นรับบัตรสตาร์บัคส์ 100 บาท

ขอบคุณที่ร่วมกิจกรรมสมัครสมาชิก Hisojapan.com ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลได้ที่นี่

วิธีการประกาศผล : ผู้ที่ได้รับรางวัลตรวจสอบอีเมล์ที่ส่งจากเราตามอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ วิธีการส่งมอบ: หลังประกาศผลจะทำการส่งของรางวัลไปยังที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ภายในเวลาประมาณ 1สัปดาห์

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล

Winners

แคมเปญครั้งที่ 1 (ผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์)

คุณ Wachira Kanusattayanond
คุณ กฤษดา ชวเลิศสกุล
คุณ อิทธิพล เกษร
คุณ Pakawan Amatariyakul
คุณ Warathid Wannares
คุณ ภัทรธิดา โอภาสกุล
คุณ กิตติภัต ดวงดาว
คุณ พรชัย สุขุมสกุล
คุณ ธมลวรรณ สุขสุด
คุณ Sarinee Tangtamniyom
คุณ อัศวิน อำนวยพร
คุณ อำนาจ เจริญศรี
คุณ ศิริชัย ศิริศรีสุข

คุณ สถาปัตย์ สุเวทย์
คุณ Alongkorn Sangsornchai
คุณ อุบล มนต์ศรี
คุณ ศักดิ์สิทธิ์ สถาพรวรวิทย์
คุณ ปาริชาต เทียนงาม
คุณ ไลลา อิทธิกรกวิน
คุณ สมชาย ลิ้มจันทร์ทอง
คุณ มนัสวิน บรรเจิดชัย
คุณ โสภา ศรีลิ้มตระกูล
คุณ โสภิดา กสิผล
คุณ ศตรรฆ รุ่งเรืองพานิชย์
คุณ นภาพรรณ อ่อนศรี

แคมเปญครั้งที่ 2 (ผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างเดือนมีนาคม)

คุณ กาญจรีย์ โชติสัจจานันท์
คุณ รภนรัท บูลยะธนิน
คุณ Paiboon Wonghataipaisan
คุณ Preeyamon Wasalai
คุณ วิชัย พงศ์วิไล
คุณ อรุณ เสนีสกุล
คุณ พุฒิพัฒน์ พุฒิกุล 
คุณ ภัทร จันทร์สิงห์แก้ว
คุณ กวิศุดา หวังเลิศชัย
คุณ Wasamon Chokdee
คุณ Wimolrat Surasrisakulchai
คุณ ปวีณา พันธ์สุข
คุณ บรรยงค์ พงศ์สงศ์

คุณ แคทรียา ทวีพร
คุณ Somsak Wittayasirikunachai
คุณ อำนวย กอร์ดอน
คุณ ศศิธร สว่างแสง
คุณ ปิยธิดา ตั้งแสงชูตระกูล
คุณ ดลยา ศรีโสภณ
คุณ Apirak Donphum
คุณ สุดา กวีศิลป์
คุณ Thongchai Siriwattana
คุณ พหล ดวงชีวัน
คุณ ปราณี ทิวงาม
คุณ พรทิพย์. อนุสิทธิชัย

แคมเปญครั้งที่ 3 (ผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างเดือนเมษายน )

คุณ จันทนา นุชเจริญ
คุณ Phatcharanan Wong
คุณ Thananun Loeslamsakoolkarn
คุณ Thanis Pattananiraman
คุณ Wongwiroj Wongwiset
คุณ วงศ์วารินทร์ ศรีครุณ
คุณ อนุศรา มีศรี
คุณ พงษ์ศักดิ์  ตั้งตระกูลกิจ
คุณ Theesarut Nakkanok
คุณ Trakarn Srisakol
คุณ ทองหล่อ มีชัย
คุณ พนกร ศรสกุลไทย
คุณ Nipit Chonlada

คุณ Sathaporn Thongmaneerat
คุณ กันต์  ดวงถวิล
คุณ ดวงใจ ชีวีวิจิตร
คุณ Naruemon Sirisongsang
คุณ อำนาจ  พลายบุญ
คุณ อำนวย ดวงดี
คุณ ปภังกร หิรัญ
คุณ มารศรี  พิชิตชัยพล
คุณ Rattana Lertyodponpai
คุณ อารยา นาราสุดใจ
คุณ จุฑามาศ  ก้องกังวาน
คุณ กวินท์ ศรศิลป์

แคมเปญครั้งที่ 4 (ผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างเดือนพฤษภาคม)

คุณ วัชราพร ทองพูน
คุณ singsathit kriengrojkul
คุณ Somphol Klangcharukul
คุณ Suchada Jitlang
คุณ Sutin Chantanasevee
คุณ Tanchai Jaroonkit
คุณ นิพิต ดวงชีวัน
คุณ สุรัตนา กวีสิทธิชัย
คุณ อำนวย หิรัญศรี
คุณ อภิชัย เจริญสติ
คุณ Sumalee Srisamon
คุณ Ronnakorn Tangthongchainipit
คุณ มุกดา ใจดี

คุณ มนสิชา ดวงมหาศาล
คุณ จลิญ พหลพล
คุณ โยธิน รักษาการ
คุณ Danai Uraiwan
คุณ คนีง พักพิทักษ์ชัย
คุณ พิศมัย ดั่งดวงถวิล
คุณ กนิษฐา  ศรีมาลา
คุณ ภัทรธิดา ทันการกิจ
คุณ ภูริทัศน์ ทัศนกุล
คุณ Wanna Boonjaroonkit
คุณ Naruemon Nuansri
คุณ ธัญญาพัฒน์ นาคประเสริฐลงทะเบียนสมาชิกลุ้นรับบัตร Starbucks 100 บาท กันเถอะ!

สมัคสมาชิก (ฟรี) แล้ว HiSoJapan จะช่วยจอง เรียวกัง ร้านอาหาร หรือการบริการที่ญี่ปุ่น

หรือ

สมัครสมาชิกบนเว็บไซต์นี้ + (ฟรี)

Sign In HiSoJapan.com – ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
or

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password