ข้ามสะพานแขวนที่ผาดผ่านช่องแคบในหุบเขาของฮาโกเน่ ที่พักในสไตล์แอนทีคผสมโมเดิร์นที่ซ่อนอยู่อย่างเงียบสงบภายในป่าไผ่ เพลิดเพลินกับออนเซ็นของที่พักที่มีคุณภาพกับอาหารไคเซคิที่สร้างสรรค์อย่างสวยงามซึ่งเปลี่ยนไปทุกเดือน ที่นี่คือเรียวกังสำหรับแขกส่วนบุคคลโดยเฉพาะและปฏิเสธแขกที่มาเป็นหมู่คณะ

รายการสิ่งอำนวยความสะดวก/ บริการ

  • Bar
  • Private bath in room
  • Public bath
  • Room service
  • Spa
ร้านนี้ ไม่สามารถจองโดยทีมของ HiSoJapan ได้

ช่วงราคา

ราคาประมาณ : ¥ 76,500

สถานที่ / ติดต่อ :

Claim listing: Yama no Chaya, Hakone

Reply to Message

– Hisojapanの予約が出来る施設には次の2つの予約方法があります –
(どちらの方法になるかは、施設によります)

1:現地払いの施設 (ชำระค่าธรรมเนียมการจอง 1,500 บาทล่วงหน้า)

のマークのある施設は、予約のみをHisoJapanが代行します。
希望の日に空きがあることを確認したら、HisoJapanに予約代行手数料500バーツを支払います。
その後、HisoJapanが施設に予約の確定を行い、お客様は利用したサービスの代金をその施設直接支払います。

2:事前払いの施設

のマークのある施設は、HIsoJapanにサービス利用料金を払います。
希望の日にちに空きがあることを確認したら、HIsoJapanにその料金をクレジットカードか銀行振り込みで支払います。
お客様は施設にサービス料金を払う必要はありません(お客様自身でお店で追加利用したサービスは除く)。

Sign In HiSoJapan.com – ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวญี่ปุ่น

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password